درمان بواسير و علائم آن

خون در مدفوع كودكان

مشاهده خون در مدفوع غالبا خطر به حساب آمده و والدين در اين حالت سريعا به پزشك مراجعه مي كنند. خون در مدفوع ممكن است جزئي يا شديد باشد. ايتدا بايد تعيين نمود كه آيا رنگ قرمزي كه ديده شده واقعا خون بوده يا نه. بايستي رنگ قوام و موقعيت خون نسبت به مدفوع به درستي مشخص شود. خوني كه بصورت رگه هائي روي مدفوع را مي پوشاند داراي اهميتي متفاوت با خون موجود در اسهال خوني است. مقدارخون نيز بايد معين گردد. از والدين بايستي در مورد درد هنگام دفع مدفوع و يا بيوست سوال شود. آيا درد شكم نيز وجود داشته ؟ آيا تب هم وجود داشته ؟ آيا استفراغ وجود داشته ؟ رنگ واقعي مدفوع چه بوده است؟ به تازگي مريض چه مواد غذائي مصرف كرده ؟ آيا اخيرا خونريزي از بيني وجود داشته ؟ آيا فرد ديگري در خانواده بيمار نمي باشد؟
در معاينه فيزيكي ناحيه مقعد بايد معاينه شده و توش ركتال شود. علائم شكم حاد و شواهد ضربات شكمي بايد بررسي شوند.علاوه برآن , ادرار نيز بايد آزمايش شود زيرا خوني بودن كهنه بچه علاوه بر مدفوع خوني مي تواند ناشي از خون در ادرار باشد.

بلع خون مادري

خون بلع شده مادري ممكن است در مدفوع نوزاد ظاهر شود.رنگ آن متغير بوده ممكن است قرمز سياه به رنگ خاكستري با مخلوط با مكونيوم (اولين مدفوع هاي كودك )باشد. بيمار حال عمومي خوبي دارد . تست APT جهت افتراق خون مادري از خون جنيني به كار مي رود

شقاق آنال

شايع ترين علت مدفوع خوني در شير خواران و كودكان شقاق آنال است. ممكن است سابقه اي از يبوست موجود بوده و والدين اظهار نمايند كه دفع مدفوع كودك همراه با درد بوده است. مدفوع كم حجم و به رنگ قرمز روشن مي باشد. خون غالبا سطح خارجي مدفوع را پوشانده و شقاق ممكن است در معاينه مقعد ديده شود. شقاق اغلب ناشي از يبوست يا ثانويه به تروما ( مثلا حين گرفتن دماي مقعدي ) مي باشد. شقاق هاي مزمن بايستي پزشك را متوجه يك بيماري زمينه اي قبلي بنمايد. تجاوز جنسي به كودك يكي از علل ايجاد شقاق مقعد است. شقاق مقعد به همراه كاهش تون دريچه مقعد( در صورت عدم وجود بيماري عضوي ) بايستي پزشك را بر آن دارد كه به بررسي ساير علائم و نشانه هاي سوء استفاده جنسي از كودك اقدام نمايد

حساسيت به شير

ميزان خون موجود در مدفوع, در حساسيت به شير متغير بوده و مي تواند قابل ملاحظه يا خيلي كم باشد و رنگ آن معمولا قرمز روشن است. ممكن است سابقه اي از كوليك متناوب, استفراغ , اسهال , تورم حلق گرما , آسم و ساير تظاهرات آلرژيك نيز داده شود. سابقه مصرف شير گاو در تاريخچه بيمار وجود دارد. معاينه فيزيكي غالبا مشخص كننده نبوده مگر اينكه شواهدي از يك واكنش آلرژيك مثل آسم يا اگزما موجود باشد. اين كودكان ممكن است شديدا كم خون شوند , لذا شمارش گلبولهاي قرمز در تمام اين شيرخوران ضروري است.

بيماري خونريزي دهنده نوزادي

مدفوع خوني و ساير تظاهرات مانند پتشي اكيموز هماتمز( علائم خونريزي هاي پوستي ) خونريزي از بيني و تستهاي انعقادي غير طبيعي اغلب جزء علائم بيماري هستند. 

انتركوليت نكروزان ( NEC )
اين بيماري بيشتر در كودكان نارسي كه بطور مصنوعي تغذيه مي شوند ديده مي شود. معمولا سابقه اي از هيپوكسي , سندرم ديسترس تنفسي بي دليل ( بيماري غشاء هيالن ) , كاتتريزاسيون وريد نافي و بكار بردن بيني معدوي جهت تغذيه وجود دارد. اسهال خوني , هماتمز( مدفوع آغشته با خون ) , اتساع شكم و شوك از علائم ديگر NEC مي باشند. اين بيماران شديدا بد حال بوده و درمان فوري بايد براي آنها انجام شود مدفوع اغلب حاوي خون زياد , موكوس و چرك است.

گاستريت ( ورم معده ) 

التهاب معده و تحريك آن به هر علت مي تواند منجر به خونريزي گوارشي شود. لوله بيني معدوي مي تواند باعث تحريك مخاط معده شده وبه خونريزي بينجامد. هموگلوبين محرك دستگاه گوارش بوده و مي تواند باعث حركات پريستالتيك گردد. خونريزي دستگاه گوارشي فوقاني در بالغين اغلب منجر به مدفوع سياه رنگ و يا به رنگ خون شده و معمولا خون آشكار و روشن در مدفوع ديده نمي شود. بر عكس در كودكان به دليل حركات پريستالتيك پيشبرنده گوارشي خونريزي دستگاه گوارش فوقاني مي تواند به دفع خون در مدفوع منجر شود.

گاستروانتريت(مسموميت غذائي )

هر عفونت گوارشي مي تواند باعث ظهور خون در مدفوع گردد. اگر عامل عفوني به مخاط تهاجم برده و باعث ايجاد زخم يا شكنندگي مخاظ شود, خونريزي اتفاق مي افتد. در اين موارد پاتوژنهاي انگلي يا باكتريال عامل ايجاد زخم مي باشند. شايع ترين
علت اسهال در كودكان عوامل ويروسي بوده, اما شيوع خونريزي در اثر عفونت هاي ويرال گوارشي خيلي كمتر از عوامل باكتريال يا انگلي است. علامت هائي كه اغلب با اسهال همراهند عبارتند از استفراغ , اسهال چركي موكوسي , درد شكم , كاهش اشتها و تب , شروع گاسترو انتريت اغلب حاد بوده و در صورت عدم كنترل كاهش وزن و دهيدراسيون بسرعت ايجاد مي شود. كم خوني , بويژه در مورد عفونت هاي انگلي مزمن ممكن است ظاهر شود.

پوليپها

پوليپهاي روده اي غالبا بي دليل بوده اما اشكال ژنتيكي و خانوادگي بيماري نيز وجود دارد. علائم پوليپ در هر سني مي تواند بروز نمايد. در صورتي كه خونريزي گوارشي به منشاء پوليپ باشد مقدار خونريزي معمولا كم و رنگ آن قرمز روشن مي باشد اما خونريزي متوسط نيز ديده شده است. اغلب درد شكم با اين خونريزي همراه نبوده و ممكن است اسهال موكوسي متناوب ايجاد شود. پوليپهاي روده اي با باريم , اندوسكوپي و سريوگرافي گوارشي فوقاني تشخيص داده مي شوند.

انواژيناسيون( در هم فرورفتن روده ها)

در انواژيناسيون مدفوع خوني ممكن است ديده شده يا نشود. مدفوع خوني از علائم ديررس بيماري بوده و وجود خون در مدفوع اكثرا به نام ( current jelly ) خوانده مي شود. انواژيناسيون در بچه هاي زير 2 سال شايع بوده اما در سنين بالا تر نيز ممكن است ديده شود. بيماري اغلب با درد كوليكي شكم شروع شده و كودك زانوهاي خود را به طرف سينه خم كرده و از شدت درد جيغ مي كشد. اين دوره هاي درد حمله اي بوده و در فواصل آنها كودك خواب آلود است. كودكان مبتلا بدحال بنظر ميرسند. از باريم انما هم به عنوان تشخيص و هم به عنوان درمان استفاده مي شود. اگر نتوان با باريم انما انواژيناسيون را جا انداخت جراحي لازم مي شود.

ديورتيكول مكل

خونريزي از ديورتيكول مكل معمولا قابل ملاحظه بوده و خونريزي از مقعد بطور ناگهاني ايجاد مي شود. مريض رنگ پريده و در حالت شوك بوده و بسيار بدحال بنظر ميرسد. درد شكم شديد نبوده و گاها وجود ندارد. اين بيماري نيز در كودكان زير 2 سال شايعتر است. اگر ديورتيكول حاوي بافت نابجاي معده باشد اسكن ايزوتوپ راديو اكتيو مي تواند آن را ظاهر ساخته در غير اينصورت معمولا با برش معمول شكم ( لاپاراتومي ) تشخيص داده مي شود.

كوليت اولسرو و بيماري كرون
در اين دو بيماري خونريزي مي تواند واضح يا مخفي باشد. بيماري كرون علاوه بر خونريزي گوارشي با بي اشتهائي , كاهش وزن و درد شكم منشخص مي شود.در كوليت اولسراتيو تنسموس و درد شكم وجود داشته اما بي اشتهائي و كاهش وزن غالبا ديده نمي شود.

ساير علل مدفوع خوني
پروكتيت , استرس اولسر , دوپليكاسيون , همانژيوما , زخم معده و دوازدهه , پورپوراي هنوخ شوئن لاين , التهاب مري و واريسهاي مري , بواسير , جسم خارجي , سندروم اورميك هموليتيك 
برچسب: خون در مدفوع،،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۰۱:۴۱ توسط:سوسن فدايي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
طراحی سایت
طراحی سایت با برنامه نویسی اختصاصی
www.webcando.ir

تابلو سازی
خدمات تابلو سازی پرکاس
perkasco.com

درمان بواسیر
درمان بواسیر با آخرین متد
clinicdarman.com/بواسیر-هموروئید/درمان-بواسیر/

شبیه ساز پرواز
خرید تجهیزات پرواز و شبیه سازی
www.irfly.ir

درمان هموروئيد با لیزر
درمان بواسیر با لیزر و هموروئید
clinicdarman.com/بواسیر-و-هموروئید/جراحی-هموروئید/

طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی دکوراسیون داخلی و منزل چید فرم
www.chidform.com/

نمای چوب
ترمووود و چوب نمای شرکت بریج
www.bridgeco.ir/

شقاق چیست
همه چیز درباره شقاق
www.darmancolorectal.com/fissure

فیشر
همه چیز درباره فیشر
www.darmancolorectal.com/fissure


طراحی سایت فروشگاهی
طراحی سایت فروشگاه اینترنتی
www.webcando.ir/web-design/marketing-site-design.html